Privacyverklaring

• 1. Persoonsgegevens algemeen
Op deze website (de “Website”) verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Accent Hotels BVBA - Kwadestraat 149b - 8800 Roeselare (België) (hierna kortweg “Mercure Hotel Roeselare” genoemd), voor de hierna omschreven doeleinden. Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden (zoals groepsvennootschappen en commerciële partners) voor direct marketing tenzij u zich verzet. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt worden, kunt u:
U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Mercure Hotel Roeselare. Gelieve ons in dit geval te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
Onze Website / Applicatie maakt gebruik van zogenaamde ’cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze Website / Applicatie naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Mercure Hotel Roeselare behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige Website / Applicatie aan te bieden.
Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website / Applicatie niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.
Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.
Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om gegevens reeds aanwezig in de database van deze bedrijven te valideren, te koppelen, aan te vullen of te verbeteren.
o dat aanduiden bij de registratie op de Website / in de Applicatie, of;
o Mercure Hotel Roeselare contacteren via de contactgegevens in artikel 7.
o uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s / applicaties;
o uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. Uw e-mailadres wordt slechts voor commerciële doeleinden gebruikt wanneer en in de mate u goedkeuring geeft via ’opt-in’ (zie ook hierna), behoudens de wettelijke uitzonderingen;
o alle informatie met betrekking tot de pagina’s en artikels die u op onze Website / in onze Applicatie geraadpleegd hebt;
o het soort toestel en browser die u gebruikt en de grootte van uw scherm;
o alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt hebt, b.v. bij registratie op de Website / in de Applicatie (zoals uw postadres, onderzoeksinformatie, ...).
o om de inhoud van onze Website / Applicatie te verbeteren;
o om u specifiek te informeren of uw aanvraag te beantwoorden (b.v. bij deelname aan een wedstrijd of bij aankoop van een product);
o om u later te contacteren voor informatie over onze producten en aanbiedingen en voor direct marketingdoeleinden.


• 2. Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de Website / in de Applicatie, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze Website / in onze Applicatie. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.

• 3. Over communicatie per post
Als u ons uw postadres via het web meedeelt, dan worden uw gegevens verwerkt en kunnen deze gebruikt worden overeenkomstig hetgeen voorzien is onder artikel 1, punt 1 ("Persoonsgegevens algemeen") hierboven.

• 4. Over communicatie via telefoon
Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door:
Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren via de onderaan vermelde contactgegevens (artikel 7). In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• 5. Over communicatie via e-mail
o ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over evenementen;
o groepsvennootschappen en commerciële partners.
o Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u:
Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren via de onderaan vermelde contactgegevens (artikel 7). In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
o via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft;
o kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van groepsvennootschappen en commerciële partners indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven.

• 6. De Robinson-lijst & “Bel Me Niet Meer”-lijst
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, schrijf u dan in op de Robinson-lijst van de Belgian Direct Marketing Association:
- Online: www.robinson.be.
Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, schrijf u dan in de op de “Bel Me Niet Meer”-lijst:
o Online: www.bel-me-niet-meer.be;
o Telefonisch op het gratis nummer +3280040440.

• 7. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy-beleid ?
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Onze contactgegevens: Mercure Hotel Roeselare - Kwadestraat 149b - 8800 Roeselare (België), hotelmgr@mercureroeselare.be.